Elevinformasjon

Velkommen til Ullevål trafikkskole

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal være fornøyd med oss. Skulle det være ting du ikke er fornøyd med, tar du kontakt på ullevaltrafikkskole@gmail.com

Undervisningen hos oss følger læreplaner fastsatt av Vegdirekoratet.

En kjøretime er på 45 min, inkl føring av opplæringskort og oppsett av ny time. 45 min går veldig fort, derfor kjører vi som hovedregel 90 min (dobbelttimer) når man ført har kjøretimer. Dette gir best læringsutbytte for eleven.

Som elev på trafikkskolen har du din egen elevside

Alle elever har sin egen elevside, se Tabs.no Der kan du bestille / betale for kjøretimer, se tidspunkt for neste time osv

Avbestilling av kjøretime / kurs

Obligatoriske kurs som sikkerhetskurs på bane (glattkjøring), og sikkerhetskurs på vei (langkjøring) og trafikale grunnkurs må avbestilles senest kl 12.00 tre virkedager før kurset skal starte. Dersom man ikke overholder fristen må alle avtaler betales i sin helhet. Dette gjelder også førerprøven/oppkjøringen. Det er svært vanskelig å finne en ny elev som kan ta din plass på kort varsel.

Ved akutt sykdom før kjøretimer/kurs må legeattest fremvises. Da gir vi 50% avslag på avtalt pris, dette gjøres for å dekke tap som lønnsutgifter, baneleie m.m
Legeattesten må være sendt til oss innen 7 dager fra fraværet fant sted.

Avbestilling av kjøretime og obligatorisk trinnvurderingstime må skje senest kl 12.00 en virkedag før. Har du en time som er satt opp på en mandag, må du avbestille senest kl 12.00 på fredagen før. Ta direkte kontakt med din lærer, eller send en sms om læreren ikke svarer. Meldinger på e-post, facebook eller andre sosiale plattformer gjelder ikke, de sjekkes ikke daglig. Tlf nr til din lærer finner du på vår hjemmeside.

Betingelser for pakketilbud

Dersom jeg ønsker å benytte meg av pakketilbudet må jeg lese om betingelsene for dette tilbudet. Denne informasjonen finner jeg på www.ullevålltrafikkskole.no/pakketilbud